Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro-Pflege Daniel Specht z siedzibą w Brzegu przy ul. Piastowskiej 21e.

2. Kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@pro-pflege.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia zobowiązań związanych z działaniami wynikającymi z profilu działalności firmy „Pro – Pflege Daniel Specht- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany ordynacją podatkową i przepisami skarbowo celnymi.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zabezpieczenia umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz reklamowych.
Możesz skonfigurować ustawienia prywatności w swojej przeglądarce internetowej lub wchodząc w Centrum prywatności.

Ustawienia prywatności zostały zapisane!
Ustawienie prywatności

Kontroluj swoje prywatne pliki cookies wykorzystywane w naszej witrynie.

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania witryny i nie można jej wyłączyć w naszych systemach.

W celu korzystania z tej witryny korzystamy z następujących technicznie wymaganych plików cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Odrzuć
Zaakceptuj